En bok är väl ingen konst?


Textival: 18 August

Fredric Gunve
Avskrivna, handskrivna, samplade, upprepade dokument. Konstant publikation befriad från förlagsvärldens få, men mäktiga, aktörer eller konstscenens snorkiga artistbooks. Textmedelanden, antekningar (med rätt att stavs fel >eller vokalbfriad). Hemmakopior (från jobbet), kopiera en bok å publicera din stjärt, hand och mun när du ändå håller på. Att göra publikation utanför medias tyrani är :-) befrielse. Äntligen kan alla som vill slippa (hoppa)mellan-leden >när vi återtar den pre-gutenberska textens möjligheter. Lyssna nogrant så >hör du plingandet av miljoners miljoner textmedelanden, pennor som >skrapar likt vilda tigrar när anteckningar tas på föreläsningar å företagsmöten eller gamla recept byts på nått fik i Vårgårda. Du >publiceras just nu både här och där, hos SÄPO, CIA och i någons digitala copy paste-mapp med namnet Intresnant eller mapp B.... Hälsningar Fredric på >ett tåg. Texten har ingen efterredigering.

Transformativt synopsis pågående: Upplaga konstant, sker vid handlingen att läsa (är att göra).
>Många är sammankopplade och fyllda med en massiv bank av referenser. Den indexbaserade läsaren behöver bara få led och kodord, titlar och annat >introducerande material.

https://www.facebook.com/events/143655759106760/

http://textival.se/