I Learnt Much From You

I Learnt Much From You (2009) 5 min
Göteborgs International Film Festival 2010, Sharing Art.

"Under mindre än ett år har två nära vänner till mig, min farfar och en mycket kär katt dött. I somras fick jag en dotter. Det här är ett terapeutiskt arbete, där jag låter mig flyta med i det som sker efter döden, det som sker med oss som är kvar. Är livet ett livslångt lärande och är ni som har dött mina lärare?"

s. 40-42 katalog (Pdf) (från katalogen till Göteborgs Internationella Filmfestival 2010)

Learnt much from You